Periytyvyys-neuvonta

Yliopistosairaaloiden perinnöllisyyspoliklinikat tarjoavat periytyvyysneuvontaa. Poliklinikalle tarvitaan lääkärin lähete, jonka voi saada omasta terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta, yksityislääkäriltä tai erikoissairaanhoidosta.

Periytyvyysneuvonta

Mitä on periytyvyysneuvonta?

Periytyvyysneuvojat ovat asiantuntijoita, jotka auttavat ymmärtämään ja tulkitsemaan geneettistä tietoa. Käynnillä voi keskustella testien sopivuudesta itselle ja tulosten merkityksestä elämään. Yhdessä periytyvyysneuvojan kanssa voi myös arvioida, pitäisikö myös perheenjäsenten käydä testeissä.

Käynnille kannattaa ottaa mukaan tietoja oman suvun sairaushistoriasta: keillä sukulaisilla on ollut syöpä, mitä syöpää he ovat sairastaneet ja milloin heidän syöpänsä diagnosoitiin. Ota vastaanotolla esille BRCA-testien tulosten saamisen hyvät ja huonot puolet.